Archive for the 'İSLAM' category

NAMAZ

May 04 2011 Published by under İSLAM

NAMAZ

Namaz- Allahın(c.c) əmridir, ibadətlərin ən vacibidir.

Namaz- Dinin sütunu, dinin qidasıdır.

Namaz- Cənnətin və hər xeyirin açarıdır.

Namaz- Möminlərin meracıdır, Ərş-Əlaya yüksəlməkdi.

Namaz- Ən böyük dindarlıq ölçüsüdür.

Namaz- İnsanı Cəhənnəmdən, bütün pisliklərdən qoruyur.

Namaz- Allah-təala ilə söhbət etməkdir. davamını oxu »

Comments are off for this post

Ata və oğullar

Jan 29 2011 Published by under İSLAM

Ata və oğullar

Ata oğullarının onun var-dövləti üstündə mübahisə etdiyini görüb günlərin biri onları bir araya toplayaraq deyir: ”  Mən öləndə köhnə corablarımla birlikdə basdırarsınız”.

Aylar illər keçir, ata ölüm yatağına düşür və bir neçə gündən sonra dünyasını dəyişir. davamını oxu »

Comments are off for this post

Həzrəti Əli (ə)

Jan 26 2011 Published by under İSLAM

Həzrəti Əli (ə) Cəməl savaşında Həsənlə (ə) Hüseyni (ə) döyüşə buraxmır. Çünki onlara xətər toxunacağından və imamət nəslinin kəsiləcəyindən ehtiyat edirdi. İmam bayrağı o biri oğlu Muhəmməd ibn Hənəfiyyəyə verib, onu döyüşün ön cəbhəsinə göndərir. Münafiqlər fürsəti qənimət bilib, Muhəmmədə belə deyirlər: «Görürsənmi, atan səni sevmir. O biri iki oğlunu qoruyur, səni isə ölümün ağzına atır».

Muhəmməd fitnəkarlara belə cavab verir: «Həsənlə Hüseyn atamın iki gözüdür, mən isə vuran qoluyam. İnsanın gözlərinə təhlükə gələndə, əlini qabağa verib gözlərini qoruyar. Ona görə atam məni döyüşə yollayıb ki, onun iki gözünü qoruyum».

Comments are off for this post